Nasze uprawnienia

W dniach 1-5.05.2024 firma będzie nieczynna.

Posiadamy następujące uprawnienia zawodowe:

 • UPRAWNIENIA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO:
  – do naprawy żurawi, układnic magazynowych, dźwigów, cięgników, podestów ruchomych,  dźwigników
  – do modernizacji żurawi przenośnych, podestów ruchomych, dźwigników
  – do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategorii: DZ dźwigniki stacjonarne, przewoźne i przenośne montowane na pojeździe, WT wyciągi towarowe stacjonarne, przewoźne, przenośne, Ż żurawie przeładunkowe (przenośne), DN urządzenia dla osób niepełnosprawnych, MII podesty ruchome, EIII podesty ruchome
  – do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: IP podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne, IWT wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, IIŻ żurawie przenośne
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci (wg załącznika nr 1 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki Nr 377 z 16.03.1988 r. i Rozporządzenia Nr 187 z 20.01.2000r.) Grupa 2.: Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło: Gr.: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10.
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: jak w punkcie powyżej.
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,4 MPa włącznie, punkty redukcyjne, stacje gazowe.
  • urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu do 5 kPa. oraz powyżej 5 kPa.
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1.: Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w par.4 rozporządzenia.
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: jak w punkcie powyższym

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm

Baer Cargolift
Dhollandia
Dautel