RESURS – czyli przewidywany czas użytkowania urządzenia

← Wróć na blog

Przepisy o resursie obowiązują od 6 grudnia 2018.
Na razie dokumentację trzeba przygotowywać dla urządzeń używanych, po raz pierwszy rejestrowanych w UDT przez nowego właściciela lub modernizowanych, czyli przekładanych na inny samochód, przy zmianie ich funkcjonalności (np. dołożenie sterowania radiowego).
Urządzenia już zarejestrowane pierwszy odbiór UDT po 6.12.2018 mają na starych zasadach.
W protokół, w rubryce uwagi  inspektor wpisuje: „Przypomina się o konieczności wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia, w terminie najpóźniej do następnego wyznaczonego badania”.

Pierwsze resursy dla już zarejestrowanych urządzeń, np. żurawi odbieranych co rok, będą potrzebne już w grudniu 2019.

Zaplanuj przygotowanie resursu bez, którego UDT nie odbierze urządzenia.
To nie tylko kwestia dokumentacji.

Dokumentację wykorzystania resursu przygotowujemy po przeprowadzeniu drobiazgowej kontroli stanu technicznego urządzenia w oparciu o dokumentację techniczną urządzenia i zawarte w niej wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji.

Przewidywany okres używania urządzenia zależy wprost od jego stanu technicznego i możliwości udokumentowania wykonywanych obsług zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprawdź w dokumentacji swojego urządzenia (znajduje się w księdze rewizyjnej) jakie czynności nakazuje systematycznie wykonywać producent. Jeśli nie masz w książce konserwacji potwierdzonych przez konserwatora wpisów że było to robione musisz zarezerwować sobie czas na wykonanie niezbędnych obsług i napraw zanim minie termin przeprowadzenia badania UDT i wykonania dokumentacji resursu.

Robione przez nas resursy mają 100% obieralność w UDT.

Zarezerwuj termin:
tel. 77 464 33 44
biuro@spinel.pl

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm