RESURS – czyli przewidywany czas użytkowania urządzenia

W dniach 1-5.05.2024 firma będzie nieczynna.
← Wróć do bazy wiedzy

Przepisy o resursie obowiązują od 6 grudnia 2018.

RESURS, czyli dokumentację stopnia zużycia urządzenia, trzeba przygotowywać dla:

 • urządzeń używanych, po raz pierwszy rejestrowanych w UDT przez nowego właściciela,
 • urządzeń modernizowanych, czyli np. przekładanych na inny samochód,
 • urządzeń, którym zmieniana jest funkcjonalności (np. dołożenie sterowania radiowego),
 • urządzeń zarejestrowanych w UDT w terminach przewidzianych ustawą, o czym informuje inspektor UDT.

Zaplanuj wcześniej przygotowanie resursu, bez którego UDT nie odbierze urządzenia.
To nie jest tylko kwestia przygotowania papierów.

Co składa się na resurs?

Dokumentację wykorzystania resursu przygotowujemy po:

 • przeanalizowaniu dokumentacji technicznej urządzenia, zapoznaniu się z wymaganiami danego producenta dotyczącymi eksploatacji i konserwacji oraz w oparciu o wymagany przez niego sposób rejestrowania czasu pracy,
 • przeprowadzeniu kompleksowej kontroli stanu technicznego urządzenia w oparciu o dokumentację,
 • sprawdzeniu w książce konserwacji, które z zalecanych przez producenta czynności były wykonane i kiedy,
 • sprawdzeniu w dostępnych dokumentach lub odtworzeniu przebiegu eksploatacji.

Ewidencja czasu pracy urządzenia

Jeżeli dokumentacja techniczna urządzenia nie podaje formy liczenia czasu pracy, dopilnuj, żeby resurs był napisany w oparciu o system ewidencjonowania czasu pracy niekomplikujący prowadzenia dokumentacji eksploatacji.

Poszczególne obsługi, remonty główne, przeglądy specjalne są wymagane co określoną ilość czasu. Może to być podane w MIESIĄCACH I LATACH lub np. w:
CYKLACH PRACY – będziesz musiał zliczać i ewidencjonować cykle pracy (jak to zrobić dla windy?)
MOTOGODZINACH – będziesz musiał ewidencjonować motogodziny.

W dokumentacji resursu procentowo określane jest zużycie poszczególnych podzespołów urządzenia.
Osoba wykonująca resurs bierze odpowiedzialność za stan, który poświadcza (np. jeśli w dokumentacji resursu jest wpisane, że winda załadowcza jest zamontowana przy pomocy właściwych śrub, dokręconych z wymaganym momentem, a po kilku miesiącach od wykonania resursu winda spadnie, bo urwały się śruby, to wykonujący resurs może być pociągnięty do odpowiedzialności).

Przewidywany okres używania urządzenia zależy od:
1. stanu technicznego urządzenia,
2. możliwości udokumentowania wykonywanych obsług, wymian i remontów zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprawdź w dokumentacji swojego urządzenia
(znajduje się w księdze rewizyjnej) jakie czynności nakazuje systematycznie wykonywać producent.

Jeśli nie masz w książce konserwacji potwierdzonych przez konserwatora wpisów, że było to robione, musisz zarezerwować sobie czas i pieniądze na wykonanie niezbędnych obsług i napraw przed zrobieniem resursu.

Konserwacja

Prawidłowa konserwacja urządzenia, udokumentowana wpisami do książki konserwacji to:

 • prawidłowe funkcjonowanie urządzenia,
 • dłuższa żywotność urządzenia,
 • niższe koszty w przypadku resursu,
 • bezproblemowe odbiory UDT.

Wymagaj od konserwatora, aby:

 1. przeglądy robił zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w dokumentacji,
 2. wpisywał w książkę konserwacji wszelkie obsługi, wymiany i naprawy.

NASZYM KLIENTOM DO RESURSU DOŁĄCZAMY
HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH BĘDĄCY
WYCIĄGIEM Z INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Zarezerwuj termin:
tel. 77 464 33 44
biuro@spinel.pl

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm

Baer Cargolift
Dhollandia
Dautel